ПРОВОДНИЦИ

Проводници за битови електрически уреди и апарати

H03VV-F / H03VVH2-F Стандарт: БДС EN 50525-2-11
Описание: Cu жила • PVC изолация • PVC обвивка

детайли »

H05VV-F / H05VVH2-F Стандарт: БДС EN 50525-2-11
Описание: Cu жила • PVC изолация • PVC обвивка

детайли »