ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ

Проводници за съобщителни системи

ППВР Стандарт: ОН 75713-83
Описание: Изолация от полиетилен • обвивка от поливинилхлорид

детайли »

ППВАР Стандарт: ОН 75713-83
Описание: Изолация от полиетилен • обвивка от поливинилхлорид

детайли »

ПМВСУР Стандарт: БДС 11292-87
Описание: Медни калайдисани жила • изолация от поливинилхлорид • едини ...

детайли »

ПТПВ Стандарт: БДС 5627-80
Описание: Изолация от полиетилен • обвивка от поливинилхлорид

детайли »