ГОЛИ УСУКАНИ ПРОВОДНИЦИ

Проводници неизолирани медни за въздушно окачване