ГОЛИ УСУКАНИ ПРОВОДНИЦИ

Проводници неизолирани алуминиеви и алуминиево-стоманени за въздушно окачване