Кратка история

1950 – 1970г.
Пуснат е в експлоатация първият цех за производство на проводници. Започва работа новопостроеният цех за гъвкави каучукови кабели. Стартира дейност цех за силови кабели с ПВХ изолация за ниско напрежение.

1975 - 1986г.
Построен е и пуснат в експлоатация нов цех за производство на телефонни кабели по проект на италианската фирма De Angeli. Пуснати са в производство силови кабели с изолация от химически омрежен полиетилен в съответствие със закупения лиценз от Сумитомо Електрик, включващ:
     - две линии за омрежване в азотна среда;
     - лабораторно оборудване за контрол на качеството на материалите и крайния продукт;
     - ноу-хау за производство на кабели.

1995г.
Елкабел е първата българска компания сертифицирана по ISO 9002, а от 2000 година компанията е ресертифицирана от Bureau Veritas Quality International в съответствие с изискванията на ISO 9001-2000.

1998г.
Елкабел е първата приватизирана компания чрез продажба на акции от Българската Фондова Борса.

2004г.
Акциите на компанията са закупени от консорциум Шипка, който е и мажоритарен собственик. Управлението се осъществява на две нива - Надзорен и Управителен съвет.