Контакти

Изпълнителни Директори
Тел:  +359 56 800811
Факс:  +359 56 813663
Е-мейл: office@elkabel.bg
Адрес: 8000 Бургас,
ул.Одрин 15
Продажби Местен Пазар
Тел: +359 56 813625
Тел: +359 56 810139-Пласмент
Факс: +359 56 813663
Е-мейл: sales@elkabel.bg
Адрес: 8000 Бургас,
ул.Одрин 15
Продажби Износ
Тел: +359 56 813087
Факс: +359 56 813663
Е-мейл: export@elkabel.bg
Адрес: 8000 Бургас,
ул.Одрин 15
Фирмен магазин / Шоурум София
Тел:  +359 2 4641837
Тел:  +359 2 4641838
Факс: +359 2 4219763
Е-мейл: showroom_sf@elkabel.bg
Адрес: 1000 София,
бул. Никола Вапцаров 10


Отдел Доставки
Тел:  +359 56 813186
Факс: +359 56 813648
Е-мейл: materials@elkabel.bg
Адрес: 8000 Бургас,
ул.Одрин 15
Технически Директор
Тел:  +359 56 810363
Факс:  +359 56 813663
Е-мейл: l.novakov@elkabel.bg
Е-мейл: diso@elkabel.bg
Адрес: 8000 Бургас,
ул.Одрин 15
Отдел Развойна Дейност
Тел: +359 56 879241
Факс: +359 56 813663
Е-мейл: ord@elkabel.bg
Адрес: 8000 Бургас,
ул.Одрин 15
Фирмен магазин Бургас
Тел: +359 56 879282
Факс: +359 56 813663
Е-мейл: showroom_bs@elkabel.bg
Адрес: 8000 Бургас,
ул.Одрин 15


Финансово счетоводен Отдел
Тел: +359 56 813 191
Факс: +359 56 813663
Е-мейл: golev@elkabel.bg
Адрес: 8000 Бургас,
ул.Одрин 15
Акредитирана Изпитвателна
Лаборатория

Тел: +359 56 879 379
Факс: +359 56 813 663
Е-мейл: labtest@elkabel.bg
Адрес: 8000 Бургас,
ул.Одрин 15
Отдел Човешки ресурси
и Връзки с инвеститорите

Тел: +359 56 813182
Факс: +359 56 813 663
Е-мейл: m.dobreva@elkabel.bg
Адрес: 8000 Бургас,
ул.Одрин 15
Фирмен магазин Пловдив
Тел: +359 32 210176
Факс: +359 32 210009
Е-мейл: plovdiv@elkabel.bg
Адрес: 4000 Пловдив,
бул. Кукленско шосе № 9 ж


Отдел ИТ - Информационни технологии
Тел: +359 56 879288
Е-мейл: kiro@elkabel.bg
Адрес: 8000 Бургас,
ул.Одрин 15