Акредитации


   

  Изпитвателна лаборатория е акредитирана съгласно изискванията
  на БДС EN ISO IEC 17025 от:

   

   

  Изпълнителна агенция “Българска служба по акредитация” със Сертификат № 156 ЛИ / 06.08.2015.

   

   

   Лабораторията е акредитирана да извършва изпитване на:

   


      

 • Кабели силови и проводници с термопластична изолация за обявени напрежения до 450/750 V включително;

 •     
 • Кабели силови с омрежена изолация за обявени напрежения до 450/750 V включително;

 •     
 • Кабели силови с екструдирана изолация за напрежение до 20/36 кV;

 •     
 • Кабели силови с екструдирана изолация за напрежение до 64/110 кV;

 •     
 • Кабели съобщителни с пластмасова изолация; Кабели с изолация от ПВХ и Кабели с изолация от ПЕ;

 •     
 • Неизолирани проводници за въздушни електрически линии;

 •     
 • Токопроводими жила медни и алуминиеви за проводници и кабели.
 •  

 

Методи на изпитване в обхвата на акредитация

Изпитванията са по 32 броя показатели, които покриват изискванията на български, европейски и международни стандарти:

  1. Радиална дебелина на изолация/обвивка

  2. Конструктивни размери по елементи, диаметър над изолацията, външни размери и овалност

  3. Механични свойства на изолация/обвивка преди и след стареене

  4.Загуба на маса на изолация/обвивка

  5.Топлинна деформация на изолация/обвивка

  6.Студоустойчивост на изолация/обвивка

  7.Устойчивост на напукване на изолация/обвивка

  8.Термична стабилност на изолация/обвивка

  9. Електрическо съпротивление на токопроводимо жило, метален екран и броня

  10. Устойчивост на кабел и/или изолирани фази на променливо напрежение във вода или на въздух

  11.Електрическо съпротивление на изолация и/или обвивка

  12. Съвместимост на компонентите на кабел при топлинно стареене

  13. Топлинно удължение на изолация/обвивка

  14. Устойчивост на обвивки на минерално масло при повишена температура

  15. Свиваемост на изолация/обвивка при повишена температура

  16. Повърхностно съпротивление на обвивка

  17. Водна абсорбция на изолация от ПВХ

  18. Изпитване на надлъжна водонепропускливост

  19. Определяне на коефициента на защитно действие

  20. Определяне на обемното електрическо съпротивление на полупроводимите екрани

  21. Изпитване на екрана на изолацията на отлепване

  22. Механични показатели на токопроводимо жило

  23. Определяне на масата на токопроводимо жило

  24. Изпитване на топлинни цикли

  25. Изпитване на огъване

  26. Изпитване на обвивки от ПЕ на твърдост по Шор D

  27. Изпитване на обвивка от ПЕ на напукване под въздействие на околната среда

  28. Изпитване на изолацията и полупроводимите екрани на силови кабели за неравномерности и чужди включвания

  29. Измерване на диелектрични загуби

  30. Измерване на частични разряди

  31. Изпитване при въздействие на огън на единичен изолиран проводник или кабел

  32. Изпитване при въздействие на огън на единичен изолиран малък проводник или кабел

 





s_BSA