Услуги

Изпитвателна лаборатория извършва изпитвания на продукти от обхвата на акредитация по цитираните стандарти и издава протокол с логото на акредитиращите органи. Изпитванията могат да бъдат с или без изчисляване на неопределеността на измерването.


А. Изпитвани продукти от обхвата на акредитация


1. Кабели силови и проводници с термопластична
изолация за обявени напрежения до 450/750 V включително
БДС EN 60811-100; БДС EN 60811-201; БДС EN 60811-202;
БДС EN 60811-203; БДС ЕN 60811-401; БДС ЕN 60811-404;
БДС ЕN 60811-405; БДС ЕN 60811-409; БДС ЕN 60811-501;
БДС ЕN 60811-504; БДС ЕN 60811-505; БДС ЕN 60811-506;
БДС ЕN 60811-508; БДС ЕN 60811-509; БДС ЕN 50395;
БДС ЕN 50396; БДС ЕN 60228; БДС ЕN 60332-1-2;
БДС ЕN 60332-2-2; БДС 1986; БДС 2374;
БДС 2406; БДС 6259; BS 6004;
ГОСТ 2990; ГОСТ 3345; ГОСТ 7229;
ГОСТ 12177; ГОСТ 25018;


2. Кабели силови с омрежена изолация за обявени напрежения до 450/750 V включително

БДС EN 60811-100; БДС EN 60811-201; БДС EN 60811-202;
БДС EN 60811-203; БДС ЕN 60811-401; БДС ЕN 60811-404;
БДС ЕN 60811-501; БДС ЕN 60811-504; БДС ЕN 60811-505;
БДС ЕN 60811-506; БДС ЕN 60811-507; БДС ЕN 50395;
БДС ЕN 50396; БДС ЕN 60228; БДС ЕN 60332-1-2;
БДС ЕN 60332-2-2; BS 7211;


3. Кабели силови с екструдирана изолация до 20/36 kV

БДС EN 60811-100; БДС EN 60811-201; БДС EN 60811-202;
БДС EN 60811-203; БДС ЕN 60811-401; БДС ЕN 60811-402;
БДС ЕN 60811-404; БДС ЕN 60811-405; БДС ЕN 60811-406;
БДС ЕN 60811-409; БДС ЕN 60811-501; БДС ЕN 60811-502;
БДС ЕN 60811-503; БДС ЕN 60811-504; БДС ЕN 60811-505;
БДС ЕN 60811-506; БДС ЕN 60811-507; БДС ЕN 60811-508;
БДС ЕN 60811-509; БДС ЕN 60332-1-2; БДС EN 60885-3;
БДС ЕN 60228; БДС HD 605 S2; БДС HD 620 S2 10A;
БДС HD 620 S2 10C; БДС HD 620 S2 10J; БДС HD 632 S2;
БДС 1986; БДС 2374; БДС 2406;
БДС 2581; БДС 6259; БДС 6927-85;
БДС 13382-83; IEC 60092-350; ІЕС 60502-1;
ІЕС 60502-2; ІЕС 60885-3; BS 5467;
BS 6485; BS 6622; BS 6724;
NF C 33-209 ГОСТ 2990; ГОСТ 3345;
ГОСТ 7229; ГОСТ 12177; ГОСТ 25018;


4. Кабели силови с екструдирана изолация до 64/110 Kv

БДС EN 60811-100; БДС EN 60811-201; БДС EN 60811-202;
БДС EN 60811-203; БДС ЕN 60811-401; БДС ЕN 60811-409;
БДС ЕN 60811-501; БДС ЕN 60811-502; БДС ЕN 60811-503;
БДС ЕN 60811-505; БДС ЕN 60811-506; БДС ЕN 60811-507;
БДС ЕN 60811-508; БДС ЕN 60811-509; БДС EN 60885-3;
БДС HD 605 S2; БДС HD 632 S2; БДС 2374;
БДС 6259; БДС 6927-85; БДС 13382-83;
ІЕС 60840; ІЕС 60885-3; DIN VDE 0276-632;
BS 7912;


5. Кабели съобщителни с пластмасова изолация.
Кабели с изолация от ПВХ:
Кабели с изолация от ПE:

БДС EN 60811-100; БДС EN 60811-201; БДС EN 60811-202;
БДС EN 60811-203; БДС ЕN 60811-401; БДС ЕN 60811-409;
БДС ЕN 60811-501; БДС ЕN 60811-502; БДС ЕN 60811-503;
БДС ЕN 60811-504; БДС ЕN 60811-505; БДС ЕN 60811-506;
БДС ЕN 60811-508; БДС ЕN 60811-509; БДС ЕN 60332-1-2;
БДС ЕN 60332-2-2; БДС ЕN 50289-1-2; БДС ЕN 50289-1-3;
БДС ЕN 50289-1-4; БДС ЕN 50289-3-4; БДС ЕN 50289-4-2;
DIN VDE 0472-401; DIN VDE 0472-402; DIN VDE 0472-507;
DIN VDE 0472-509; БДС 1986; БДС 2374;
БДС 2406; БДС 6259; БДС 9483;


6. Неизолирани проводници за въздушни електрически линии

БДС EN 50182; БДС EN 50189; БДС EN ISO 6892-1;
БДС 1133; БДС 6259; БДС 7454;
БДС 16651; БДС 17002; ІЕС 60468;
ІЕС 60888; ІЕС 61089; BS 215-1;
BS 215-2;


7. Токопроводими жила медни и алуминиеви за проводници и кабели

БДС HD 605 S2; БДС EN 60228; БДС EN ISO 6892-1;
БДС 2374; БДС 6259; БДС 7454;
БДС 16651; IEC 60468;


Б. Методи на изпитване в обхвата на акредитацияРПК 002 - Конструктивни размери по елементи,
диаметър над изолацията, външни размери и овалност

БДС EN 60811-1-1/A1 БДС 1133 БДС 9096
БДС 16651 БДС 6259 БДС HD 21.2S3/A1
БДС HD 605S1/A4 БДС HD 22.2S3/A1 БДС EN 50182
БДС IEC 60245-2/A2 IEC 60227-2      IEC 60811-1-1/A1
IEC 60502-1 IEC 60502-2/A1 IEC 60092-350
IEC 60092-353  IEC 60840 IEC 1089
DIN VDE 0472/401 DIN VDE 0472/402   DIN VDE 0472/403
DIN VDE 0281-2 DIN VDE 0816-1/А2 BS 7884  
NF C 32-321    


РПК 003 - Механични свойства на изолация/обвивка
преди и след стареене

БДС ЕN 60811-1-1/A1 БДС ЕN 60811-1-2/A2 БДС HD 605S1/A4
ІЕС 60811-1-1/A1 ІЕС 608111-1-2/A2 ГОСТ 25018/2
ІЕС 60092-350 IEC 60092-353 ГОСТ 25018/2
DIN VDE 0472/602    


РПК 004 - Загуба на маса на изолация/обвивка

БДС ЕN 60811-3-2/A2 IEC 60811-3-2/A2


РПК 005 - Топлинна деформация на изолация/обвивка

БДС ЕN 60811-3-1/A2 IEC 60811-3-1/A2


РПК 006 - Студоустойчивост на изолация/обвивка

БДС ЕN 60811-1-4/А2 ІЕС 60811-1-4/A2 ІЕС 60092-350
IEC 60092-353  ІЕС 60502-1 ІЕС 60502-2


РПК 007 - Устойчивост на напукване на изолация/обвивка

БДС ЕN 60811-3-1/A2 БДС ЕN 60811-3-1/A2


РПК 008 - Термична стабилност на изолация/обвивка

БДС ЕN 60811-3-2/A2 IEC 60811-3-2/A2


РПК 009 - Електрическо съпротивление на токопроводимо
жило, метален екран и броня

БДС 2374 БДС 1133 БДС HD 21.2S3/A1
БДС HD 22.2S3/A1 БДС HD 605S1/A4 IEC 60227-2
БДС ІЕС 60245-2/А2 БДС EN 60228 БДС EN 50189
БДС EN 60889  ІЕС 60245-2/A2 IEC 60092-350
ІЕС 60840 IEC 60228 NF C 32-013
NBN C 33-323   VDE 0295 DIN VDE 0472/501
BS 215/1 BS 215/2 BS 7884
BS 5714 BS 6500 BS 7884
SFS 5791 ГОСТ 7229  


РПК 010 - Устойчивост на кабел и/или изолирани фази
на променливо напрежение във вода или на въздух

БДС 2406 БДС HD 21.2S3/A1 БДС HD 22.2S3/A1
БДС HD 605S1/A4 БДС HD 632 IEC 60245-2/A2
БДС IEC 60245-2/A2 IEC 60227-2 IEC 60092-351
IEC 60502-1/A1 IEC 60502-2/A1 IEC 60092-350
IEC 60840 ГОСТ 2290 BS 5467
BS 6622 BS 6485 BS 6500
BS 7912 NF C 33-220 NF C 33-209
NBN C 33-323   DIN VDE 0472/509  


РПК 011 - Електрическо съпротивление на изолация
и/или обвивка

БДС 1986 БДС 2581 БДС HD 21.2S3/A1
БДС HD 22.2S3/A1 БДС HD 605S1/A4 IЕС 60245-2/A1
БДС IЕС 60245-2/A1 ІЕС 60227-2        IEC 60502-1/A1
IEC 60502-2/A1 BS 6485 BS 6500
IEC 60092-350   IEC 60092-353 DIN VDE 0472/502
NF C 32-090 NF C 33-209 NF C 33-220/A1
ГОСТ 3345/2    


РПК 012 - Съвместимост на компонентите на кабел
при топлинно стареене

БДС ЕN 60811-1-1//A1 БДС ЕN 60811-1-2/A2 ІЕС 608111-1-1/A1
ІЕС 608111-1-2/A2 IEC60502-1/A1 БДС HD 21.2S3/A1
БДС HD 605S1/A4 BS 5467 ІЕС 60092-350
ІЕС 60092-353 IEC 60502-2  


РПК 013 - Топлинно удължение на изолация/обвивка

БДС ЕN 60811-2-1/A1 ІЕС 608111-2-1/A1 ІЕС 60092-353
ІЕС 60092-350 BS 7912  


РПК 014 - Устойчивост на обвивки на минерално масло
при повишена температура

БДС ЕN 60811-2-1/A1 ІЕС 608111-2-1/A1


РПК 015 - Свиваемост на изолация/обвивка при
повишена температура

БДС ЕN 60811-1-3/A1 ІЕС 608111-1-3/A1 БДС HD 605S1/A4
BS 6724 BS 7912 NBN C 33-323


РПК 016 - Повърхностно съпротивление на обвивка

БДС HD 22.1S3/A1 БДС HD 605S1/A4 IEC 60227-2
БДС ІЕС 60245-2/A2 ІЕС 60245-2/A2 BS 6500; NF C 32-090
DIN VDE 0472/503    


РПК 017 - Водна абсорбция на изолация от ПВХ 

БДС 2406 БДС EN 60811-1-3/A1 IEC 60227-2
БДС HD 21.2S3/A1 IEC 60811-1-3/A1 IEC 60502-1/A1


РПК 018 - Изпитване на надлъжна водонепропускливост

БДС 2581 БДС HD 605S1/A4 БДС HD 632 
БДС 9483 IEC 60502-2/A1 IEC 60840
BS 7912 ТУ 16.К71-025 NBN C 33-323
DIN VDE 0472/811    


РПК 019 - Определяне на коефициента на защитно действие

БДС 9783-89 DIN VDE 0472/507


РПК 020 - Определяне на обемното електрическо
съпротивление на
полупроводимите екрани

БДС HD 605S1/A4 БДС HD 632 IEC 60502-2/A1
IEC 60840 BS 6622 NBN C 33-323


РПК 021 - Изпитване на екрана на изолацията на отлепване

IEC 60502-2/A1 BS 6622 NBN C 33-323


РПК 022 - Механични показатели на токопроводимо жило

БДС 1133 БДС 7454 БДС 17002  
БДС HD 605S1/A4 БДС EN 10002-1 ІЕС  60888
БДС EN 50189 БДС EN 60889 ІЕС 1089
BS 215/1 BS 215/2 DIN VDE 0472/623
BS 3988    


РПК 023 - Определяне на масата на токопроводимо жило     

БДС 1133 БДС 17002 БДС EN 50189
ІЕС 1089 BS 215/1 BS 215/2


РПК 024 - Изпитване на топлинни цикли          

БДС 2581 БДС HD 605S1/A4 IEC 60502-2/A1
BS 6622 NBN C 33-323 БДС HD 632
IEC 60840 BS 7912  


РПК 025 - Изпитване на огъване

БДС 2581 БДС HD 605S1/A4 IEC 60502-2/A1
BS 6622 NBN C 33-323 БДС HD 632
IEC 60840 BS 7912    


В. Изпитвани продукти извън обхвата на акредитация
Изпитвателна лаборатория при “Елкабел”-АД може да изпитва и продукти извън обхвата на акредитация по стандартизирани методи, за които има нужното оборудване след договаряне с клиента.
            Запитвания и договаряне се правят на:
            е mail: labtest@elkabel.bg
            Тел.: 056 / 879 379
            Факс: 056 / 813 663IMG_6530IMG_6546
PA070765_1
PA070780_2
PA070791_3
P9300754_4
PA070776_5
P9300756_6
P7040623_7
PA070772_9
PA070783_10
PA070767_11
PA070782_12
DSC00205_13
PA070766_14
PA070769_15
PA070792_16
P9300746_17
P9300748_18
021