Партньори

ЕВН България
www.evn.bg


ЧЕЗ България
www.cez.bg


Е.ОН България
www.eon-bulgaria.com


БТК – АД
Дирекция “Снабдяване и логистика”
www.btc.bg


Национална компания “Железопътна инфраструктура”
www.rail-infra.bg


Национална електрическа компания – ЕАД
www.nek.bg


Мини Марица Изток – ЕАД
www.marica-iztok.com


АЕЦ Козлодуй – ЕАД
www.kznpp.org


Индустриални и гаражни секционни врати
http://www.secdoor-bg.com/