Акредитации
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ е самостоятелно структурно звено на Елкабел АД – Бургас.

Нашите Акредитации
Изпитвателната лаборатория е акредитирана съгласно изисквания на БДС EN ISO IEC 17025 от: Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" със Сертификат № 156 ЛИ / 16.07.2021

Лабораторията е акредитирана да извършва изпитване на:
Кабели силови и проводници с термопластична изолация за обявени напрежения до 450/750 V Включително;

Кабели силови с омрежена изолация за обявени напрежения до 450/750 V Включително

Кабели силови с екструдирана изолация за напрежение до 20/36 KV;

Кабели силови с екструдирана изолация за напрежение до 64/110 KV;

Кабели съобщителни с пластмасова изолация; кабели с изолация от ПВХ и кабели с изолация от ПЕ;

Неизолирани проводници за въздушни електрически линии;

Токопроводими жила медни и алуминиеви за проводници и кабели