КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ
Ние от Елкабел твърдо вярваме, че акцента върху качеството е водещо конкурентно предимство, което ни отличава от всички останали. Отговорността, професионализма и уважението са нашите градивни стълбове, благодарение на които Елкабел е предпочитан партньор вече повече от 75 години.

Ние произвеждаме своите продукти
в условията на изградена и действаща Интегрирана система за управление /ИСУ/ включваща Система за управление на качеството сертифицирана по ISO 9001, Система за управление на околната среда сертифицирана по ISO 14001 и Система за управление на здраве и безопасност при работа в съответствие с ISO 45001. Ръководство е определило, прилага и поддържа политика по качеството, околната среда и ЗБР в дефинираният обхват на ИСУ.


Bureau Veritas Certification е сертифициращата организация оценила и установила съответствието с изискванията на стандартите за системи за управление и е удостоверила това със съответните сертификати.


Сертификацията по стандарти за системи за управление и удостоверяването на съответствието чрез сертификати са основен компонент на международната търговия и градят отношения на доверие между бизнес партньорите.


Изграждането на ИСУ е стратегическо решение, което води до способността Елкабел непрекъснато да доставя продукти и услуги, съответстващи на специфични стандарти и спецификации свързани с изискванията на нашите клиенти и партньори.