Декларации
"Елкабел" АД е социално и обществено отговорна компания!

1.Декларация за Корпоративна социална отговорност.

 

Ръководството на "Елкабел" АД в лицето на Изпълнителните директори , официално декларира своята Политика по информационна сигурност!

2.Декларация за Политика на информационна сигурност.

 

Декларация за политика по качеството, опазването на околната среда и здравето и безопасността при работа на Елкабел АД!

3.Декларация за Политика по качеството.