МОЯТА КАРИЕРА
За нас е важно да се чувствате добре на работното си място, а за целта е необходимо да си отговорите на въпроса: Какво е важно за мен? 

Търговия

Нашият търговски отдел предлага:
Отлични условия на работа в динамичен и развиващ се мотивиран екип от професионалисти

Работно място в отдел/търговски обект или работа в движение

Срещи и комуникация с интересни хора

Мотивиращо възнаграждение, с ясни принципи за формиране на бонусите, спрямо индивидуалния принос и екипните резултати

Ако притежавате проактивно мислене и с готовност посрещате ежедневните предизвикателствата с усмивка, това е вашето място

Производство

работата в нашия производствен сектор предлага:
голям квалифициран екип в динамично развиваща се индустриална среда

възможност да работите в екип или самостоятелно

професионално развитие

8 часов работен ден на смени

Развойна дейност

работа в отдел Развойна дейност и иновации е за вас, ако:
Обичате да конструирате и разрешавате сложни казуси, интересувате се от технологични процеси

влече ви разработване и внедряване на нови продукти в масово производство, както и нови производствени методи и технологии и искате да видите вашата иновационна идея внедрена и в действие, тук ние ви предоставяме възможността да покажете своя потенциал

Техническа поддръжка

Ако искате да бъдете част от нашата техническата поддръжка ние ви предоставяме:
динамичен екип от професионалисти, в който да решавате технически казуси и да отстранявате технически проблеми

да осъществявате ефективен контрол и мониторинг върху компютърните системи

работа с техническа документация, възможност за усъвършенстване и професионално развитие

8-часов работен ден /с възможност за работа на смени

Лаборатория

Работната среда в Акредитираната Изпитвателна Лаборатория предлага:
работа в престижна акредитирана лаборатория

динамична работна среда

работа в екип от технически компетентен персонал с доказани теоретични и практически познания

работа с измервателни инструменти, оборудване и техника, осъществяване на типови изпитвания и стандарти

5-дневна работна седмица, 8-часов работен ден, дневна смяна

Административни дейности

В различните си дирекции и отдели ние ви предлагаме:
Професионално развитие в стабилна среда, в екип от професионалисти с възможност за непрестанно учене и придобиване на нови умения, знания и компетенции

Непрекъснат контакт с хора от различни нива в йерархията във фирмата, контакт с клиенти и доставчици

Интересувате се от осъществяване на административното и финансовото управление на програми и проекти; или от текущо счетоводно обработване на документите и изготвяне на финансови отчети; или от модерното и устойчиво управление на персонала, програми и инструменти за стимулиране и мотивиране, кариерно планиране и развитие; или да откривате атрактивни инвестиционни възможности, да оценява риска, да създава инвестиционни стратегии; или от процесите по доставка на стоките и материалите и т.н.

5-дневна работна седмица, 8-часов работен ден, дневна смяна


Отдел човешки ресурси
8000 Бургас ул. Одрин 15

+359 56 813 182

+359 56 813 663

m.dobreva@elkabel.bg


До:

Максимален размер на всеки файл - 5МБ. Разрешени формати: pdf, docx, doc, jpg, png