Елкабел АД отвори врати за ентусиазирани ученици от Бургас.

Новини сряда, 24 април 2024

На 18ти Април 2024г.  Елкабел АД отвори врати за ентусиазирани ученици от Бургас. Група от 22  ученика от 10е клас, специалност “Електрообзавеждане на производството ”, от „Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника“и техните преподавателите инж. Колева и инж. Момчилова, посетиха Елкабел АД Бургас  по покана на Мариана Добрева - Мениджър „ЧР“ на фирмата.

Нови възможности за стаж и кариерно развитие за студентите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в Елкабел АД.

Новини петък, 19 май 2023

На 17.05.2023г. Елкабел АД се представи пред студентите от Факултет „Технически науки“ на университет "Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас. Участие в срещата взеха както настоящи служители, завършили университета, така и бивши кадри на кабелния завод, които са преподаватели в колежа към университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Кариерна борса организирана от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Новини понеделник, 24 април 2023

Елкабел АД взе участие в Кариерна борса организирана от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Медия: 24 часа

Новини вторник, 06 декември 2022

24 часа: Петя Николова - “Елкабел” топли и свети във всеки български дом  

Сертификат от Екопак

Новини понеделник, 28 ноември 2022

В подкрепа на изпълнението на нашата политика/програма за Корпоративна социална отговорност и Устойчиво развитие, ви представяме „Сертификат за рециклирани количества, спестени ресурси и емисии на парникови газове за 2021 г.“ на Елкабел АД гр. Бургас.