Нови възможности за стаж и кариерно развитие за студентите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в Елкабел АД.


Новини петък, 19 май 2023

На 17.05.2023г. Елкабел АД се представи пред студентите от Факултет „Технически науки“ на университет "Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас. Участие в срещата взеха както настоящи служители, завършили университета, така и бивши кадри на кабелния завод, които са преподаватели в колежа към университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Срещата бе изключително ползотворна, както за учащите, така и за Елкабел АД. Студентите имаха възможност да се запознаят задълбочено с фирмата, да се информират за новостите в производствените процеси, със съвременния машинен парк, с високотехнологичното оборудване, с политиките на фирмата, възможностите за започване на работа и кариерните пътеки, които се разкриват пред младите специалисти. Стремежът към непрекъснати подобрения и въвеждане на нови технологии в завода, организирането на периодични обучения допринасят, както за непрекъснато повишаване на компетентността на служителите, подобряване условията на труд на работещите, така и за утвърждаването на отговорни бизнес практики. Тясното сътрудничество на „Елкабел“ АД с университет „Проф. д-р Асен Златаров“ показва ясно и категорично стремежа към прякото участие на бизнеса за изграждане на една стабилна и социално отговорна бизнес среда в Бургас. Събитието е първото от поредица планирани мероприятия, които имат за цел да се осъществи непосредствена връзка между студентите и бизнеса в района. Елкабел АД декларира своята готовност да подаде ръка на младите и амбициозни студенти от университета да се развиват чрез производствена компания в инженерните науки.