Сертификат от Екопак


Новини понеделник, 28 ноември 2022

В подкрепа на изпълнението на нашата политика/програма за Корпоративна социална отговорност и Устойчиво развитие, ви представяме „Сертификат за рециклирани количества, спестени ресурси и емисии на парникови газове за 2021 г.“ на Елкабел АД гр. Бургас. Постигнатите резултати са в следствие от съвместната дейност на ЕКОПАК България“ АД  - Организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки и Елкабел АД . Елкабел АД е фирма с отговорно отношение към опазване на околната среда, която в своите действия се води и от екологичния принцип „Разширена отговорност на производителя“. Чрез сертификата ви предоставяме възможност да добиете пълна и достоверна информация за ползите от оползотворяването на отпадъци от опаковки ( разделно събиране и рециклиране), както и за значението на тази дейност за опазването на околната среда от заплахите на съвремието. Това, което вършим днес, ще промени живота  на утрешното поколение!!!