Успешно издържани държавни изпити за първите ученици от ПГМЕЕ


Новини понеделник, 10 юни 2019

Успешно издържани държавни изпити за първите ученици, чиято практика се проведе в Елкабел АД.   На 3 и 4 май 2019 година се проведоха Държавните изпити по практика на професията и специалността за учениците от Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника гр. Бургас. Учениците са част от проект „Домино“, който се изпълнява в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.   Учениците от специалност „Електрообзавеждане на производството“ провеждаха своята производствена практика в реална работна среда в  бургаския кабелен завод Елкабел в продължение на две години. Програмата предвижда първата година учениците да имат един работен ден, а втората година два работни дни в седмицата. Младите специалисти Красимир Aврамов, Михаил Мавродиев и Станислав Азов работеха в електроработилницата под вещото наставничество на инж. Чолаков и с помощта на всички други електротехници от звеното  в завода придобиха умения и знания, които им дадоха възможност да се справят много добре с поставените им задачи на държавния изпит. Техен наблюдаващ учител е инж. Момчилова, която също работи в тясно сътрудничество със специалистите на Елкабел АД.   Изпита премина успешно с демонстрация на изработените схеми и допълнителни въпроси към зрелостниците. Изпитващата комисия бе в състав: инж. Момчилова, инж. Колева, старши учител в Професионалната гимназия и инж. Чолаков техен наставник в Елкабел АД.   Елкабел АД е една от компаниите в Бургаска област, която подкрепя дуалното обучение по професията електротехник в рамките на проект ДОМИНО.