Заетост за теб


Новини сряда, 04 ноември 2020

      „Заетост за теб“ е проект на Агенция по заетостта, чрез който Елкабел АД предоставя подкрепа за реинтеграция в заетост на  осем безработни лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на COVID – 19.  Проекта е в отговор на настъпилите икономически последствия от усложнената епидемична обстановка в страната и фактът, че на редица икономически субекти и работодатели им се наложи да намалят или изцяло спрат изпълнението на своите дейности.          Въпреки епидемичната обстановка „Елкабел“ АД бележи ръст в производство на кабели и проводници и развива своята производствена и търговска дейност. От днес към екипа на Елкабел АД се присъединяват още седем машинни оператора и един кранист. Пожелаваме на нови колеги успешен старт и нека новата позиция Ви донесе много вдъхновение, удовлетворение и нови възможности за развитие.     Проектът се реализира от Агенция по заетостта, в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ Повече за проекта може да видите тук.