Обяви за работа
МАШИНЕН ОПЕРАТОР - производство на кабели

Във връзка с нарастващите потребности на фирмата и целите, които си поставя, Елкабел АД търси да назначи:

Машинен оператор, производство на кабели

Изискване:

- Средно или висше образование с техническа насоченост
- умение за работа в екип
- отговорност, оперативност и инициативност
- опит в производствена компания е предимство;


Кратко описание на Длъжността:

-зарежда, настройва и обслужва машините и съоръженията за производство на
кабели;
-ползва и спазва изискванията на технологичната документация за производство на
кабелите и полуфабрикатите, номенклатура на съответната машина;
-работи в предписаните режими на разход на основни и спомагателни материали съгласно технологичната документация;
-контролира качеството чрез предписаните технологични изисквания и измервателните уреди;
-отговаря за ползването, поддържането и съхранението на техниката, технологичната екипировка и технологична документация;


Предлагаме:

- Трудов договор и осигуровки върху реално полученото възнаграждение;
- възможност за професионална реализация;
- ваучери за храна;
- пълно здравно осигуряване;
- работа на смени;
- служебно облекло и лични предпазни средства;
- работа в екип от специалисти;
- първоначално обучение.

Всички данни, предоставени от Вас, защитени по смисъла на ЗЗЛД ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.