Обяви за работа
1. МАШИНЕН ОПЕРАТОР - производство на кабели

 

Във връзка с ръст в производството, Елкабел АД търси да назначи: Машинен оператор, производство на кабели

Изискване:

- Средно образование с техническа насоченост
- умение за работа в екип
- отговорност, оперативност и инициативност
- опит в производствена компания ще се счита за предимство

Кратко описание на Длъжността:

-зарежда, настройва и обслужва машини и съоръжения за производство на
кабели;
-ползва и спазва изискванията на технологичната документация за производство на
кабелите и полуфабрикатите, номенклатура на съответната машина;
-работи в предписаните режими на разход на основни и спомагателни материали, съгласно технологичната документация;
-контролира качеството чрез предписаните технологични изисквания и измервателните уреди;
-отговаря за ползването, поддържането и съхранението на техниката, технологичната екипировка и технологична документация;

Предлагаме:
∙ Възможност за работа в компания с високи стандарти;
∙ Динамична и предизвикателна работа на 8-часови смени;
∙ Работа в екип от професионалисти;
∙ Фирмени обучения за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещо развитие в компанията;
∙ Възможност за професионално развитие;
∙ Добро стартово възнаграждение;
∙ Фирмено работно облекло и ЛПС;
∙ Социален пакет: Карти Мултиспорт, Ваучери за храна, Допълнителна здравна застраховка и др.

Ако желаете да станете част от екипа на „Елкабел“ АД и отговаряте на изискванията ни, ние Ви предлагаме динамично развитие свързано с нови предизвикателства и перспективи.
Моля изпратете вашето CV с актуална снимка. Само кандидатите одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

 

 

 

2. Производствен инженер

 

Във връзка с разширение на производствената база и въвеждане в експлоатация нови производствени мощности, търсим да назначим: Производствен инженер

Изисквания:
• Образование: висше инженерно образование с минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;
• Технически английски език на работно ниво;
• Много добра компютърна грамотност;
• Отлични комуникативни и презентационни умения;
• Професионален опит на сходна позиция;
• Добри организационни умения;
• Отговорност, оперативност, инициативност;
• Про-активност и стремеж към високи резултати.

Описание на длъжността:
- Съдейства за реализиране на иновационната дейност в предприятието като участва във въвеждане на програми за реконструкция, модернизация и техническо обновление на производството.
- Осъществява контрол за техническата и оперативна подготовка на работа в различните производствени звена и осигуряване на техническа и технологична документация.
- Координира изпълнението на производствените процедури, следи за спазването на продуктовите стандарти, както и за ефективното изпълнение на всички операции на контрол, тестване на нова продукцията.
- Анализира и оптимизира процесите свързани с производствените мощности на компанията;

Предлагаме:
• Възможност за работа в компания с високи стандарти;
• Динамична и предизвикателна работа;
• Работа в екип от професионалисти;
• Фирмени обучения за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещо развитие в компанията;
• Възможност за професионално развитие;
• Добро стартово възнаграждение;
• Фирмено работно облекло и ЛПС;
• Социален пакет: Ваучери за храна, Допълнително здравно осигуряване, карта-мултиспорт и др.

 

 

3. Електроинженер

 

Във връзка с разширяване на производствената база и въвеждане в експлоатация нови производствени мощности, търсим да назначим: Електроинженер

Изисквания:
• Образование: висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалността: „Електротехника”, „Електроника и автоматика ” „Електроенергетика” или други в областта на Електроинженерството
• Технически английски на работно ниво
• Много добра компютърна грамотност
• Отлични комуникативни и презентационни умения;
• Про-активност и стремеж към високи резултати.
• Професионален опит на сходна позиция
• Добри организационни умения
• Отговорност, оперативност, инициативност

Описание на длъжността:
- Участва в монтажа и внедряването на нови машини и оборудване;
- Осигурява безпроблемното функциониране на оборудването в компанията;
- Следи за правилното управление и експлоатация на електросъоръженията, електрическите уреди и кабелни мрежи;
- Оптимизира процесите свързани с производствените мощности на компанията;

Предлагаме:
• Възможност за работа в компания с високи стандарти;
• Динамична и предизвикателна работа;
• Работа в екип от професионалисти;
• Фирмени обучения за придобиване на специфични познания и умения;
• Добро стартово възнаграждение;
• Възможност за дългосрочно професионално развитие;
• Фирмено работно облекло и ЛПС;
• Социален пакет: Ваучери за храна - 200лв, Допълнително здравно осигуряване, карта-мултиспорт и др.

Ако Вие желаете да станете част от екипа на „Елкабел“ АД и отговаряте на изискванията ни, ние Ви предлагаме динамично развитие свързано с нови предизвикателства и перспективи. Моля изпратете вашето CV с актуална снимка и кратко мотивационно писмо. Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.