Обяви за работа
1. МАШИНЕН ОПЕРАТОР - производство на кабели

Във връзка с ръст в производството, Елкабел АД търси да назначи: Машинен оператор, производство на кабели

Изискване:
- Средно образование с техническа насоченост
- умение за работа в екип
- отговорност, оперативност и инициативност
- опит в производствена компания е предимство;

Кратко описание на Длъжността:
-зарежда, настройва и обслужва машините и съоръженията за производство на
кабели;
-ползва и спазва изискванията на технологичната документация за производство на
кабелите и полуфабрикатите, номенклатура на съответната машина;
-работи в предписаните режими на разход на основни и спомагателни материали съгласно технологичната документация;
-контролира качеството чрез предписаните технологични изисквания и измервателните уреди;
-отговаря за ползването, поддържането и съхранението на техниката, технологичната екипировка и технологична документация;

Предлагаме:
∙ Възможност за работа в компания с високи стандарти;
∙ Динамична и предизвикателна работа;
∙ Работа в екип от професионалисти;
∙ Фирмени обучения за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещо развитие в компанията;
∙ Възможност за професионално развитие;
∙ Добро стартово възнаграждение;
∙ Фирмено работно облекло и ЛПС;
∙ Социален пакет: Ваучери за храна, Допълнително здравно осигуряване и др.

Ако желаете да станете част от екипа на „Елкабел“ АД и отговаряте на изискванията ни, ние Ви предлагаме динамично развитие свързано с нови предизвикателства и перспективи.
Моля изпратете вашето CV с актуална снимка. Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

 

2. СПЕЦИАЛИСТ ТЪРГОВИЯ

Във връзка с разширяване на екипа ЕЛКАБЕЛ АД търси отговорни и мотивирани кандидати за позицията СПЕЦИАЛИСТ ТЪРГОВИЯ.

Изискване:
- Висше икономическо/техническо образование – с образователно-квалификационна степен „магистър“.
- Компютърна грамотност /MS Office: Еxcel, Word/
- Владеене на два езика, единия от които да е Английски език;
- Познава ефективни техники за водене на преговори, общуване и убеждаващо въздействие, мотивиране и справяне с възражения;
- Познания по европейско законодателство;
- Познания по митнически режим и тарифи;
- Аналитични умения и умение за работа в екип;
- Организираност и прецизност при изпълнение на задълженията.
- Професионален опит на позиция със сходни функции и отговорности минимум 3 години.

Кратко описание на Длъжността:
- Води търговска кореспонденция с клиенти;
- Приема, обработва и отговаря на запитвания от страна на клиентите;
- Актуализира поръчките при промяна от страна на клиентите;
- Формира поръчки за изпълнение в производството;
- Предлага идеи за навлизане на нови пазари;
- Анализира всички направления на търговската дейност като проучване на пазари, взаимоотношения с постоянни, потенциални и нови клиенти, др.
- Съставя външно-търговски договори за съгласуване с клиентите и ръководството на компанията.

Предлагаме:
∙ Възможност за работа в компания с високи стандарти;
∙ Динамична и предизвикателна работа;
∙ Работа в екип от професионалисти;
∙ Фирмени обучения за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещо развитие в компанията;
∙ Възможност за професионално развитие;
∙ Добро стартово възнаграждение;
∙ Социален пакет: Ваучери за храна, Допълнително здравно осигуряване и др.

Ако Вие желаете да станете част от екипа на „Елкабел“ АД и отговаряте на изискванията ни,
ние Ви предлагаме динамично развитие свързано с нови предизвикателства и перспективи.
Моля изпратете вашето CV с актуална снимка и кратко мотивационно писмо.
Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.