Обяви за работа
МАШИНЕН ОПЕРАТОР - производство на кабели

Елкабел АД търси да назначи:
Машинен оператор, производство на кабели

Изискване:

- средно специално – ел. специалност
- умение за работа в екип
- отговорност, оперативност и инициативностКратко описание на Длъжността:

-зарежда, настройва и обслужва машините и съоръженията за производство на
кабели;
-ползва и спазва изискванията на технологичната документация за производство на
кабелите и полуфабрикатите, номенклатура на съответната машина;
-работи в предписаните режими на разход на основни и спомагателни материали съгласно технологичната документация;
-контролира качеството чрез предписаните технологични изисквания и измервателните уреди;
-отговаря за ползването, поддържането и съхранението на техниката, технологичната екипировка и технологична документация;


НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

- Трудов договор и осигуровки върху реално полученото възнаграждение;
- възможност за професионална реализация
- ваучери за храна;
- пълно здравно осигуряване;
- служебно облекло
- работа в екип от специалисти
- първоначално обучение

Всички данни, предоставени от Вас, защитени по смисъла на ЗЗЛД ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.