Други контакти с нас
Отдел доставки на суровини

Тел.:+359 56 813186

Факс:+359 56 813648

Имейл:materials@elkabel.bg

Проектиране и лимитиране

Тел.:+359 56 879241

Факс:+359 56 813663

Имейл:ord@elkabel.bg

Финансово счетоводен Отдел

Тел.:+359 56 813 191

Факс:+359 56 813663

Имейл:toni@elkabel.bg

Отдел Човешки ресурси и Връзки с инвеститорите

Тел.:+359 56 813182

Факс:+359 56 813 663

Имейл:m.dobreva@elkabel.bg

Отдел ИТ - Информационни технологии

Тел.:+359 56 879288

Имейл:kiro@elkabel.bg

Акредитирана Изпитвателна Лаборатория

Тел.:+359 56 879 379

Факс:+359 56 813 663

Имейл:labtest@elkabel.bg

До: