Предприети мерки във връзка с COVID-19
Предприети мерки във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19:

 

 1. Организира се Оперативния щаб за борба на територията на завода в състав: Васил Божинов, Златко Колев и Мариана Добрева
 2. Разработиха се планове за действие при възникване на ситуация с разболял се на работното място или при наличие контактно лица.
 3. Организира се цялостна мащабна дезинфекция. Такава дезинфекция ще се осъществи отново на 4.04.2020 / събота/.
 4. Извършва се ежедневна дезинфекция на работните помещения, коридори и работни пространства.
 5. При сигнал за неразположение и отсъствие на работник/служител се извършва извънредна дезинфекция на ползваните помещения от лицето.
 6. Дезинфекция ежедневна по няколко пъти на санитарни помещения
 7. Поставени са дезинфектанти на достъпни за всички места. Предстои монтирането на още диспенсъри.
 8. Производствените оперативки се провеждат в Зала 1 максимално бързо и ефективно при спазване на завишените изискванията за Безопасност и здраве при работа при извънредни ситуации.
 9. Раздадени са лични предпазни средства: маски по една на всеки. Вчера се получиха останалите количества заявени маски – раздават се по две на човек. Предоставиха се нитрилни ръкавици на всички, не използващи работни ръкавици.
 10. Заведението за бързо хранене на територията на завода се затвори. Прекрати се работата на вендинг машините.
 11. Ограничи се достъпа на външни лица на територията на завода, като и на леки и товарни автомобили.
 12. Ограничи се до минимум прекия контакт между служителите от различните отдели и дирекции. Цялата кореспонденция, справки и отчети да се изпращат по електронната поща.
 13. Ръководителите ежедневно извършват строг мониторинг на здравословното състояние на служителите и работниците
 14. Поставихме информационни материали и постери за запознаване със заплахата
 15. Поставихме инструкции за завишена лична хигиена

 

От всички нас зависи:

 •  да се поддържа дистанция при влизане и излизане от фирмата.
 • Да поддържаме добра лична хигиена и хигиена на работното място
 • Да не се идва на работа при съмнения за прояви на заразни заболявания.