Интересувате се от този продукт?

Изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас

Нашите сертификати

Стандарт: IEC 60840 / DIN VDE 0276-632

Описание: Cu / Al жила • XLPE изолация • Cu екран • PЕ обвивка

Приложение:

Едножилните кабели са предназначени за пренасяне и разпределение на електрическа енергия с номинално напрежение Uo/U 26/45/52, 38/66/72.5 kV и честота 50 Hz. Подходящи са за преносни и разпределителни мрежи, електроцентрали и промишлени инсталации. Кабелите са за неподвижен монтаж в закрити помещения, кабелни тръби и канали, над рафтове и скари, директно в земя-изкоп и на открито под навес.

Характеристики:

 

 

Конструкция на кабела

Технически данни

Конструкция Съгласно IEC 60840
VDE 0276-632
R на проводника при 20° C съгласно: IEC 60228
DIN VDE 0295
Токопроводимo жилo Сu и Al многожични уплътнени
по IEC 60228 кл.2 и VDE 0295 кл.2
Допустима работна
температура
90° C при продължителна работа
Вътрешен
полупроводим слой
полупроводим XLPE компаунд Допустима температура
на претоварване
130° C за време до 100h годишно
Изолация XLPE компаунд Допустима температура
в режим на К.С.
250° C за времетраене до
5 сек.
Външен полупроводим слой полупроводим XLPE компаунд Ном. напрежение Uo/U 26/45 kV         38/66 кV
Водоблокиращ елемент слой от полупроводими водонабъбващи ленти Maх.доп. напрежение
не повече от


52 kV;           72.5 kV
Метален екран Cu жици концентрично положени и една контактна спирала от Cu лента с дебелина 0.1мм Изпитвателно напрежение за Uo/U
AC (») - 30 min

26/45 kV         38/66 кV
65 kV               90 kV
Водоблокиращ елемент от водонабъбваща непроводима лента или водонабъбващ прах и полимерни ленти Мин. радиус на огъване 15xD на готовия кабел
Обвивка PE компаунд Температура на
-полагане -експлоатация


не по ниска от минус 5° C
от -30° C до 50° C
Цвят черен Ниво на частични разряди при 2*Uo max. 5pC
Изпитвания по IEC 60840 по VDE 0276-632