Интересувате се от този продукт?

Изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас

Нашите сертификати

Стандарт: IEC 60840/IEC 60502

Описание: Al жило • XLPE изолация • Cu екран • PVC обвивка

Приложение:

Кабелите са предназначени за захранване на електростатични филтри до 75 kV. Кабелите са за неподвижен монтаж по трасета с неограничена разлика в нивата, за полагане в закрити помещения, в кабелни канали, тунели и шахти върху скари и лавици, директно в земя-изкоп и на открито под навес

Характеристики:

 

 

Конструкция на кабела

Технически данни

Конструкция Съгласно IEC 60502/IEC 60840 Алуминиево жило -кръгло многожично уплътнено
- номинално сечение
-диаметър
mm² 50
mm 8.2
Токопроводимо жило съгласно IEC 60228 клас 2 и VDE 0295 клас 2 Дебелина изолация mm  9.0
Дебелина обвивка mm 2.5
Вътрешен полупров. слой полупроводим XLPE компаунд Сечение на металния екран mm²   16
Външен диаметър прибл mm 37.2
Изолация XLPE компаунд Маса на жилото kg/km  131
Маса на кабела kg/km   1297
Външен полупров. слой полупроводим XLPE компаунд Радиус на огъване
единично огъване
m    0.65
сm  min 60
Метален екран Cu проводници с диаметър
мин. 0.5 мм концентрично поставени и една контактна спирала от Cu лента
Ел. съпротивление на жилото при DC и 20° C Ω/km 0.641
Ел. съпротивление на екрана при DC и 20 ° C Ω/km 1.15
Разделителен слой пластмасови ленти Ел. съпротивление  на изолацията                
MΩ.km    1*105
Работен капацитет µF/km 0.1387
Обвивка

PVC  компаунд

Макс. допустима темп. на околната  среда 90° C
Изпит. напр. /15 мин/
AC ток
DC ток

 70 kV
 225 kV
Цвят червен Частични разряди при U=50 kV max.  5 pC
Диелектрични загуби / tg β /, мах. нарастване на tg β /Δtg β/
U между 15–38 kV
U между 38–89 kV
30.104

10.104
10.104