Интересувате се от този продукт?

Изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас

Нашите сертификати

Стандарт: NF C 33-209

Описание: Al жила • XLPE изолация

Приложение:

Силовите кабели с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) за въздушно окачване са предназначени за електрически инсталации в променливотокови мрежи за ном.напрежение Uo/U 0.6/1 kV или в постояннотокови мрежи с максимално напрежение спрямо земя 0.9 кV. Кабелите с носещ нулев проводник изграждат мрежи в градски и селски зони, а кабелите самоносещ тип изграждат разклонителите мрежи в тези зони. Кабелите за въздушно окачване може да се използуват в различни видове инсталации: по фасади свободно висящи; между стълбове; по фасади неподвижно фиксирани; към дървета и мачти. Допуска се пресичане на горски площи без изсичане и поддържане на просеки.     -При кабелите с носещо нулево жило целият сноп се окачва и носи от носещия проводник, който е от алуминиева сплав.     - При самоносещите конструкции окачването и носенето на целия сноп се осъществява от фазните изолирани проводници. В сноповете мoже да бъдат включени един или два допълнителни проводника за обществено осветление и контролна двойка.

Характеристики:

 

 

Конструкция на кабела

Технически данни

Конструкция Съгласно NF C 33-209 R на проводника 20° C съгласно NF C 33-209
Токопроводимо
жило
-фазни(основни) М
-нулево (носещо) N
-допълнителни за осветление R
Al многожични уплътнени или неуплътнени по NF C 33-209 многожично от алуминиева сплав по NF C 33-209
Al многожични уплътнени или неуплътнени по NF C 33-209
Допустима работна
температура
90° C при продъл.жителна работа
Допустима температура на претоварване 130° C за време до 100h /год
Допустима температура в режим на К.С 250° C за времетраене до 5s
Изолация XLPE компаунд Maх.доп.пренапрежение не повече от:

1.2 kV
Изпитвателно напрежение:
АC -15 min
DC - 15 min


4 kV
10 kV
Усукване в кабел
(кабелни конструкции)
Конструкциите усукани в сноп включват:
- фазни(основни)изолирани жила ( М )
- нулево носещо изолирано жило( N )-едно, две или три допълнителни изолирани жила за осветление ( К )
Температура на полагане не по ниска от - 10° C
препоръчителна 15 ° C
Цвят черен Мин. радиус на огъване - 18xD на готовия кабел
Маркировка релефна и с боя:
- фазни ( М ) - с цифри 1;2;3
- носещо нулево жило ( N ) -ELKABEL NF C 33-209
- допълнителни жила за осветление ( К ) - EP1 и EP2
Съпротивление на жилата при 20° C 16 -1.91 Ω/км   
70-0.443Ω/км;
25 -1.20 Ω/км;  
95-0.320 Ω/км;
35 - 0.868 Ω/км; 
120-0.253 Ω/км;
50 - 0.641 Ω/км;  
150-0.206 Ω/км;
54.6Alm-0.63 Ω/км;
70Alm-.5 Ω/км;
95Alm- 0.343 Ω/км
Мин.сила на скъсване на нулевото носещо въже
за 54.6 - 16.6кN
за 70 - 20.50kN
за 95 - 27.50кN