Интересувате се от този продукт?

Изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас

Нашите сертификати

Стандарт: БДС 4305-90

Описание: Cu жила • PVC изолация

Приложение:

За неподвижно полагане в осветителни инсталации, силови и разпределителни уредби, машини, апарати и други.

Характеристики:

Цвят на изолaцията на жилата:

 

Брой жила Със защитно жило Без защитно жило
двужилни - син, кафяв
трижилни жълто/зелен, син, кафяв кафяв, черен, сив

 

 

 

Конструкция на проводника Технически данни
Конструкция Съгласно БДС 4305-90 Съпротивление на жилото при 20° C съгласно VDE 904-84 Клас 1
Максим. раб.температура  на жилата 70° C
Токопроводимо жило медно,кл.1 по БДС 904-84
(IEC 60228)
Номинално напрежение.
от 0.35 мм2 до 1 мм2
от 1.5 мм2 до 4 мм2

300/500 V
450/750 V
Изолация PVC компаунд Изпитвателно напрежение
от 0.35 мм2 до 1 мм2
от 1.5 мм2 до 4 мм2

2000 V
2500 V

Изпитания
 

Изпитване на въздействие на огън

БДС 4305-90


БДС IEC 332-1

Изолираните жила са усукани помежду си Минимален радиус на огъване
- неподвижен монтаж
6 x D на кабела
Температура при
-експлоатация
- 25 ° C to + 50° C