Интересувате се от този продукт?

Изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас

Нашите сертификати

Стандарт: БДС 4305-90

Описание: Cu жила • PVC изолация • PVC обвивка

Приложение:

За неподвижен монтаж в силови и осветителни инсталации за жилищни и промишлени сгради под мазилка

Характеристики:

Цвят на изолацията на жилата:

 

Брой жила Със защитно жило Без защитно жило
двужилни - син, кафяв
трижилни жълто/зелен, син, кафяв кафяв, черен, сив
четирижилни жълто/зелен, кафяв, черен, сив син, кафяв, черен, сив
петжилни жълто/зелен,син, кафяв, черен, сив черен, син, кафяв, черен, сив

 

 

 

Конструкция на проводника Технически данни
Конструкция Съгласно БДС 4305-90 Съпротивление на жилото при 20° C съгласно БДС 904-84 Клас 1
Максим. раб.температура  на жилата max 70° C
Токопроводимо жило медно,кл.1 по БДС 904-84
(IEC 60228)
Номинално напрежение Uo/U
220/380 V
Изолация PVC компаунд Изпитвателно напрежение AC, 50 Hz
2000 V
Изпитания
Изпитване на въздействие на огън

БДС 4305-90


БДС IEC 332-1

Обвивка PVC компаунд Минимален радиус на огъване
- неподвижен монтаж

6 x тясната страна на проводника
Цвят бял , сив , черен Температура при
-експлоатация
- 25 ° C to + 50° C