Интересувате се от този продукт?

Изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас

Нашите сертификати

Стандарт: БДС 2581-86

Описание: AL жила · PE изация · AL екран · PE обвивка

Приложение:

Силовите едножилни кабели с изолация от полиетилен (PE) екраниран тип са предназначени основно за електрически мрежи за постоянен ток с номинално напрежение 3 кV и са приложими в електрифицирания градски транспорт. Кабелите могат да бъдат използвани също и за пренасяне , разпределение и захранване с електрическа енергия в мрежи ниско напрежение Uo/U 0.6/1 kV с честота 50Hz . Кабелите са за неподвижен монтаж по трасета с неограничена разлика в нивата, за полагане в земя, в кабелни канали, тунели и шахти върху скари и лавици и на открито под навес.  

Характеристики:

 

 

 

Конструкция на кабела Технически данни
Конструкция Съгласно БДС 2581-86 R на проводника при 20oC  Съгласно БДС 904 ;EN 60228 кл.2
Токопроводимо жило Аl многожични кръгли по БДС 904 ;EN 60228  кл.2 Допустима работна температура: 70оС при продължителна работа
Изолация РЕ компаунд- цвят натурален Допустима температура в режим на К.С. : 130оС за времетраене
до 5 сек
Метален екран

От алуминиева лента .2 /50

Ном. напрежение
          -променливо
          -постоянно

0.6/1 kV
3 кV
Обвивка РЕ компаунд Макс.доп. напрежение съответно за Uo/U
            не повече от :


0.6/1 kV
1.2 kV
Цвят Черен Изпитвателно напрежение AC - 5 мин Между жила и екран - 3.5kV
Мин. радиус на огъване 15xD на готовия кабел
Температура на полагане Не по ниска от минус 20°С
Температура на експлоатация От минус 30 до 50°С
Макс. доп. усилие на опън при полагане  15000 N