Интересувате се от този продукт?

Изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас

Нашите сертификати

Стандарт: БДС 2581-86

Описание: AL жила • PE изолация • Сu екран • PVC обвивка

Приложение:

Силовите едножилни кабели с изолация от полиетилен (PE) екраниран тип са предназначени основно за електрически мрежи за постоянен ток с номинално напрежение 3 кV и са приложими в електрифицирания градски транспорт. Кабелите могат да бъдат използвани също и за пренасяне , разпределение и захранване с електрическа енергия в мрежи ниско напрежение Uo/U 0.6/1 kV с честота 50Hz. Кабелите са за неподвижен монтаж по трасета с неограничена разлика в нивата, за полагане в земя, в кабелни канали, тунели и шахти върху скари и лавици и на открито под навес.

Характеристики:

 

 

Конструкция на кабела

Технически данни

Конструкция съгласно БДС 2581-86 R на проводника при 20° C съгласно БДС 904 (IEC228) кл.2
Токопроводимо
жило
Аl многожични кръгли по БДC2581-86( IEC 60228 ) кл.2 Допустима работна
температура
70° C при продължителна работа
Допустима температура
в режим на К.С.
130° C за времетраене до 5 сек
Изолация РЕ компаунд Ном. напрежение
-променливо
-постоянно

0.6/1 kV
3 кV
Метален екран от медни ленти Макс.доп. напрежение съответно
за Uo/U

не повече от :


0.6/1 кV
1.2 kV
Обвивка PVC компаунд Изпитвателно напрежение AC - 5 мин между жила и екран - 3.5kV
Мин. радиус на огъване 15xD на готовия кабел
Температура на полагане не по ниска от минус 5 ° C
Цвят сив Температура на експлоатация от - 30° C до +50° C
Макс. доп. усилие на опън при полагане в N с Аl жила -30*n*Sжило
където: n-бр.на жилата и  S-ном. сечение на жилата в mm