Услуги
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ е самостоятелно структурно звено на Елкабел АД – Бургас. ​

Изпитване в обхвата на акредитацията:
Измерване на радиална дебелина на изолация / обвивка

Измерване на конструктивни размери

Механични свойства на изолация / обвивка преди и след стареене

Загуба на маса на изолация / обвивка

Топлинна деформация на изолация / обвивка

Изпитване при ниска температура

Устойчивост на напукване на изолация / обвивка

Термична стабилност на изолация / обвивка

Електрическо съпротивление на токопроводимо жило, метален екран и броня

Изпитване на кабел и/или изолирани фази на променливо напрежение

Електрическо съпротивление на изолация и/или обвивка

Съвместимост на кабел при стареене

Топлинно удължение на изолация / обвивка

Маслоустойчивост на обвивка при повишена температура

Свиваемост на изолация / обвивка при повишена температура

Повърхностно съпротивление на обвивка

Водна абсорбция на изолация от ПВХ

Надлъжна непропускливост

Коефициент на защитно действие

Електрическо съпротивление на токопроводими екрани

Механични показатели на токопроводимо жило

Маса на проводника

Изпитване на топлинни цикли

Изпитване на огъване

Изпитване на обвивки от ПЕ на твърдост по ШОР D

Напукване на обвивка от ПЕ под въздействие на околната среда

Неравномерности и чужди включвания в изолацията и полупроводимите екрани

Измерване на диелектрични загуби

Измерване на частични разряди

Изпитване при въздействие на огън на единичен проводник или кабел

Изпитване при въздействие на огън на единичен малък проводник или кабел