СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Ние от Елкабел твърдо вярваме, че акцента върху качеството е водещо конкурентно предимство, което ни отличава от всички останали. Отговорността, професионализма и уважението са нашите градивни стълбове, благодарение на които Елкабел е предпочитан партньор вече повече от 75 години.

СУЗБР – Система за управление на здраве и безопасност при работа
Сертифицирани сме по ISO 45001, прилагаме изискванията на стандарта и сме създали ефективна система за управление на безопасността при работа.
Елкабел АД се отнася отговорно и сериозно към Защитата на здравето и безопасността при работа. Идентифицирали сме опасностите, оценили сме и управляваме риска.
Стремим се да предоставим на всеки наш служител безопасна и здравословна работна среда за да се създаде възможност за пълна творческа реализация на човешкия потенциал. Приложени са предпазни мерки и са създадени осигуровки за спазване на правилата за безопасност при работа, за да предпазим служители си от рискове и да намалим възможността за инциденти свързани с работата.